Archief en Museum van het Studentenleven

Mota-geschiedenis

Start WAAROM ? VERBINDINGEN Mota-geschiedenis

 

 

Praesides

Hier zal U het verloop van de geschiedenis van MOTA en MOTAvzw kunnen volgen,van studentenclub tot en met"Archief en Museum Van het Studentenleven"

1953 -- Oprichting van MOTA door Guy Janssens.Hij studeerde samen met enkele andere verlichte geesten aan het Hoger Instituut Sint-Lodewijk( tegenwoordig deel uitmakend van de Karel de Grote-Hogeschool) die besloten een studentenclub op te richten. Zij volgden de ( toen nog enige) richting MOderne TAlen, zodat een naam vlug gevonden was. Omdat elke zichzelf respecterende club een stamkroeg frequenteert, koos MOTA de herberg 't Ridderke als thuishaven( tot 1981), vandaar trouwens de ridder met steigerend strijdros die op ons wapenschild prijkt. 

1976 -- MOTA(Marc Maes) richt samen met BRABO(Hendrik Muts) en VULCANIS(Jacques Mycke) de Club van de A1 op.

1984 -- Het MOTA-clublied wordt in de KVHV-codex opgenomen.

1985-1986 -- Praeses Tania “Tatiana” Demesmaecker wordt wegens omstandigheden in december 1985 opgevolgd door Dirk Scheir. Het praesidium onder Dirk beslist niet langer deel uit maken van de Club van de A1. Op de praesidiumlinten en andere clubitems van die periode komt bijgevolg enkel het clubschild, de functie van de houder en het jaartal voor, geen enkele verwijzing meer naar de Club van de A1.

1988 -- De afdelingen Secretariaat(MOTA), Expeditie(Expeditia), Informatica(Abacus) en Verzekeringen(Assurantia) van het instituut St.-Lodewijk worden aangespoord een eigen koers te varen . . Dit had de splitsing van MOTA tot gevolg.MOTA moest niet opsplitsen van de directie an sich…  Het is wel zo dat het uiteindelijk die directie wel goed uitkwam!  De toenmalige MOTA-praeses, Marianne Wagner had zich nochtans gewapend (letterlijk en figuurlijk) tegen deze opsplitsing.  Met de komst van een nieuwe richting op het toenmalige Hoger Instituut Sint-Lodewijk, namelijk Verzekeringen, werd het oude Mota-Schild vervangen door het schild met de ridder, dit om de nieuwe richting niet buitengesloten te laten voelen.  Onder impuls van de geldingsdrang van het afdelingshoofd Verzekeringen ging deze afdeling toch apart onder de naam Assurantia…met toegegeven, enkele nuttige idioten (zo was de uitleg voor de kleuren van Assurantia –paars/groen…dat het de kleuren van Wimbledon waren?!)…  We konden het nog even volhouden MAAR er was meer!  Mota was namelijk zijn jarenlange stamkroeg ‘Trocadero’ ontvlucht voor andere oorden (‘Salvator’ en ‘De Zwaluw’) wat natuurlijk leidde in het andere café tot een ophoping van ‘Troca-die-hards’, verkiezingsverliezers,…   Daar Verzekeringen reeds apart was, kwam ook Informatica aanzetten met een eigen ‘club’ Abacus…  ook gesticht in café Trocadero.   In 1989 werd Expeditia opgericht, teneinde ook de studenten Expeditie (de grootste feestbeesten van Sint-Lodewijk –sic-) een eigen club te geven.  DIT IN SAMENWERKING MET MOTA EN ZIJN TOENMALIGE PRAESES FILIP VERGULT!!!!!!!!!!!!!!  Dat er een wederzijds respect was, bewijzen de rood-gele kleuren in het kwartier links-onder op het wapenschild van Expeditia!!!!  De bedoeling was met Expeditia een modelclub te maken met kennis van studentikoze zaken.  Er werd getracht ook voor Secretariaat-Moderne Talen een club op te richten (Lingua) opdat elke richting een eigen club (kring) zou hebben met als overkoepelende club MOTA… Echter hier was de directie, om strategische verdeel-en-heers, niet voor te vinden!!!  Dus werd MOTA de club voor SMT,… wat ook de andere clubs niet weerhield om daar te ronselen, wat MOTA er trouwens ook niet van weerhield om te ronselen in de andere afdelingen, wat er zelfs toe leidde dat een aantal praesides van MOTA eigenlijk informatica studeerden…."

Met dank aan:

Philippe JANSSENS(Ab-Actis NSV 1987-1988-1989 - Ere-Lid Mota 1987-1988 - Praeses Expeditia 1989-1990 - Ere-Lid Mota 1989-…)

8 maart 1991 -- Oprichting van MOTAvzw(in oprichting) om de belangen van MOTA studentenclub te behartigen.

26 juli 1993 -- Officiële oprichting van MOTAvzw

1997 -- De club van de A1 en MOTA studentenclub( laatste academiejaar geen praesidium) houden op te bestaan.

Herbronning van MOTAvzw : oprichting van een Archief en Museum van het Studentenleven.

22 december 1998 -- We zijn eindelijk op het internet geraakt.

29 december 1998 -- Ons museum kan bezocht worden door het publiek.

11 april 1999 -- Voorstelling van ons eerste jaarboek tijdens de Algemene Vergadering

28 juni 2000 -- Verschijnen van het tweede jaarboek met het Wapenboek van de studentenclubs van Antwerpen stad.

12 mei 2002 -- Het "Wapenboek der Studentenclubs" komt in virtuele versie op het internet.

30 december 2003 -- De opening van de nieuwe "Personenpagina"

 


Zend Uw reacties naar: webmaster(at)studentenmuseum.be met vragen en opmerkingen over onze Website.
Copyright © 1998-2015 Archief en Museum van het studentenleven MOTAvzw
Laatste wijziging: 06 april 2015